Es!

Vēlos Jūs iepazīstināt ar sevi – mani sauc Artūrs Dzenis. Esmu patiesi lepns, ka varu sevi saukt par īstu ogrēnieti, jo esmu dzimis, audzis un arī šobrīd dzīvoju Ogrē! Savā pilsētā esmu ieguvis pirmo izglītību un spēris pirmos soļus pretī saviem dzīves mērķiem.

Ogrē esmu ieguvis vidusskolas un profesionālo izglītību datorsistēmās. Vēlāk, studējot Rīgā un Jūrmalā, esmu ieguvis augstāko izglītību datortīklu un programmēšanas jomās. Arī sportā esmu guvis ievērojamus panākumus – esmu vairākkārtējs Vidzemes futbola čempions āra un telpu futbolā.

Jau gadiem mana ikdiena un sirdslieta ir informācijas tehnoloģiju nozare. Aktīvi vadu un arvien pilnveidoju paša veidotā zīmola uzņēmumu SIA “Oxygen Design”. Esmu aktīvs biedrs vairākās biedrībās, kuras strādā Latvijas sabiedrības labklājības labā (Stop Drugs, EDART.TV u.c.).

Es mīlu un cienu savu ģimeni, draugus un savu pilsētu Ogri, kurai labprāt vēlos dāvāt savas idejas!

Pie mums Latvijā ir forši!
Šeit var redzēt cilvēkus, kuri pat neeksistē.

/ A. Dzenis /

Mans sapnis

Sapnis kā ideja! Ideja kā mērķis! Mērķis kā uzdevums!

Katram no mums ir kāds viskvēlākais sapnis. Sapņi var būt visdažādākie. Tāpat arī ieceres cilvēkiem ir daudz un dažādas. Manuprāt, sapnis ir dots, lai mēs to piepildītu un īstenotu. Manā skatījumā, nevajag daudz, lai cilvēks būtu patiesi priecīgs un laimīgs. Vismazākās ieceres un sapņi spēj cilvēku iepriecināt. Un, ja šis sapnis būs tiešām nozīmīgs mums pašiem, tad mēs pratīsim to īstenot realitātē un iepriecināt arī apkārtējos.

Mans nākotnes sapnis sastāv no vairākiem mazākiem sapņiem. Tas saistīts ar Ogres pilsētas digitalizāciju, ieviešot jaunus, modernus un inovatīvus IT risinājumus, kuri uzlabotu un atvieglotu pilsētas iedzīvotāju ikdienu un pašvaldības paspārnē esošo iestāžu darbu.

Pilsētā redzu milzīgu potenciālu arī sporta kompleksos, kuri mums ir ļoti augstas klases. Kompleksu resursus noteikti vajadzētu izmantot daudz efektīvāk, piesaistot vairāk ārzemju sporta skolas, komandas, rīkojot starptautiskus turnīrus, sacensības un nometnes. Ogres sporta infrastruktūru izmantot un piedāvāt kā tūrisma produktu!

Mūsu pilsēta ir skaista un ļoti daudz, kas jau izdarīts, bet es nevēlos pie tā apstāties un gribu, lai Ogre aug un attīstās vēl un vēl! Bet, lai to paveiktu, mums visiem jāstrādā godīgi – roku rokā ar vienotu mērķi pretī panākumiem. No visas sirds novēlu katram Latvijas un it īpaši Ogres pilsētas iedzīvotājam, lai viņu sapņi piepildās!
Savukārt, pats par sevi varu droši teikt – lai notiek, kas notikdams, jebkurā gadījumā mērķtiecīgi strādāšu un īstenošu manis iecerētās idejas.

Vai nu es atradīšu ceļu, vai izveidošu to pats!

Kritikai nav ne tēva, ne mātes, ne brāļa, ne māsas, ne raduraksta – viņa ir vientule. Drīzāk viņa cietīs nekā kaut kam pieglaudīsies.

/ R. Kaudzīte /

Uzdevumi

IT nozares sakārtošana Ogrē

Lai veicinātu Ogres izaugsmi, atvieglotu un taupītu iedzīvotāju laiku, pilsētā nepieciešams veikt informācijas tehnoloģiju struktūras sakārtošanu un modificēšanu. […]

Ogres sporta infrastruktūra kā tūrisma produkts

Ogre ir sporta pilsēta! Pilsēta, kurā ir izaugušas izcilas sporta personības – sportisti, treneri un lieliski līdzjutēji! Mans priekšlikums – Ogres sporta kompleksus izmantot […]

Ogres kapsētu digitalizācija

Ogres un Smiltāju kapsētu digitalizācijas un informācijas uzturēšanas sistēmas izstrāde un apkalpošana, lai atvieglotu iedzīvotājiem informācijas ieguvi par brīvajām […]

Dalies soc. tīklos

Blogs

Uzvara konkursā un SIVA 30. gadu jubileja

Kādu dienu pavisam negaidīti saņēmu zvanu no Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) pārstāves, kura mani apsveica ar uzvaru konkursā, kurā bija nepieciešams izstrādāt un iesūtīt jauno iestādes karoga dizainu. Vēl lielāks man pārsteigums bija, uzzinot, ka esmu uzvarējis gan SIVA karoga dizaina konkursā, gan SIVA koledžas […]

Veiksmīga zīmola izstrādes stratēģija

Mūsdienās zīmols ir viens no svarīgākajiem jebkuras mārketinga stratēģijas pamatelementiem. Jo tieši zīmols ir tas, kas nosaka patērētāju skaitu, tātad – ienākumu līmeni, pārdošanas apjomu, u.c.Bieži vien pārdošanas apjomi nepalielinās tikai tāpēc, ka brends ir pārāk vāji attīstīts. Tātad, pats svarīgākais ir saprast, kā pareizi un veiksmīgi izstrādāt brenda […]