cilvecigi.lv2021-06-01T10:25:12+03:00

Par mani

Vēlos Jūs iepazīstināt ar sevi – mani sauc Artūrs Dzenis. Esmu patiesi lepns, ka varu sevi saukt par īstu ogrēnieti, jo esmu dzimis, audzis un arī šobrīd dzīvoju Ogrē! Savā pilsētā esmu ieguvis pirmo izglītību un spēris pirmos soļus pretī saviem dzīves mērķiem.

Ogrē esmu ieguvis vidusskolas un profesionālo izglītību datorsistēmās. Vēlāk, studējot Rīgā un Jūrmalā, esmu ieguvis augstāko izglītību datortīklu un programmēšanas jomās.

Jau gadiem mana ikdiena un sirdslieta ir informācijas tehnoloģiju nozare. Aktīvi vadu un arvien pilnveidoju paša radītā zīmola uzņēmumu SIA “Oxygen Design”.

Es mīlu un cienu savu ģimeni, draugus un savu novadu, kuram labprāt vēlos dāvāt savas idejas!

Nevis šaubīties un vilcināties,
bet rīkoties un uzdrīkstēties.

/ Zenta Mauriņa /

Mans mērķis

Sapnis kā ideja! Ideja kā mērķis! Mērķis kā uzdevums!

Katram no mums ir kāds viskvēlākais sapnis. Sapņi var būt visdažādākie. Tāpat arī ieceres cilvēkiem ir daudz un dažādas. Manuprāt, sapnis ir dots, lai mēs to piepildītu un īstenotu. Manā skatījumā, nevajag daudz, lai cilvēks būtu patiesi priecīgs un laimīgs. Vismazākās ieceres un sapņi spēj cilvēku iepriecināt. Un, ja šis sapnis būs tiešām nozīmīgs mums pašiem, tad mēs pratīsim to īstenot realitātē un iepriecināt arī apkārtējos.

Bez cilvēka nevar pastāvēt pilsēta un novads, tapēc jādara viss lai lielākā bagātība – cilvēks ir laimīgs savās mājās. Izglītotas, mentāli un fiziski spēcīgas ģimenes ir mūsu novada nākotne. Sakārtojot pašvaldības dzīvojamo fondu un ar tā palīdzību piesaistot jaunus speciālistus, atbalstot jaunas ģimenes un citus novada iedzīvotājus, novads kļūtu par Mājām un sekmētu novada attīstību jaunā kvalitātē.

Novadā redzu milzīgu potenciālu arī sporta kompleksos, kuri mums ir ļoti augstas klases. Kompleksu resursus noteikti vajadzētu izmantot daudz efektīvāk, piesaistot vairāk ārzemju sporta skolas, komandas, rīkojot starptautiskus turnīrus, sacensības un nometnes. Ogres sporta infrastruktūru izmantot un piedāvāt kā tūrisma produktu!

Mūsu novads ir skaists un ļoti daudz, kas jau izdarīts, bet es nevēlos pie tā apstāties un gribu, lai Ogres novads aug un attīstās vēl un vēl! Bet, lai to paveiktu, mums visiem jāstrādā godīgi – roku rokā ar vienotu mērķi pretī panākumiem. No visas sirds novēlu katram Latvijas un it īpaši Ogres novada iedzīvotājam, lai viņu sapņi piepildās!

Savukārt, par sevi varu droši teikt – lai notiek, kas notikdams, jebkurā gadījumā mērķtiecīgi strādāšu un īstenošu manis iecerētās idejas.

Ģimenēm jājūt ka viņi ir vērtības!

Nekas nav tik liels, lai būtu viss un nekas nav tik mazs, lai nebūtu nekas.

/ Goran Gora /

Video

Uzdevumi

Pedagogu atalgojums un PII attīstība

18/05/2021|

PII darbinieku vienas stundas atalgojumu jāpalielina vismaz par 5% !!! Darba algas nav adekvātas salīdzinot ar paveikto darbu. Es uzskatu, ka PII pedagogu slodzei vajadzētu būt 30 kontaktstundas darbā ar [...]

Ogres novadā būs izbūvēti moduļu bērnudārzi

14/05/2021|

Ideja par moduļu bērnudārza izveidi aizgūta no Skandināvijas valstīm, kur mācību nodrošināšana šāda veida iestādēs ir izplatīts risinājums. Risinājums ir piemērots situācijās, kad nepieciešams nodrošināt kvalitatīvas un specializētas telpas periodam [...]

Ogres novadā būs 100% apmaksāti logopēdi

14/05/2021|

Pirmsskolas izglītības iestādēs ārkārtīgi izplatīti ir skaņu izrunas traucējumi. Lai arī mūsdienās bērni ir gudri, aktīvi un zinātkāri, bet bērnu skaņu izruna kļūst arvien problemātiskāka un sliktāka. Mūsu bērni runā [...]

Dalies soc. tīklos

Paldies, kad apmeklēji mājas lapu! Lūdzu padalies arī ar draugiem...

Noderīgi

Ieteikumi vecākiem, kā izvēlēties kvalitatīvas sejas maskas bērniem

24/05/2021|

Šobrīd aktuāls ir jautājums par sejas maskām bērniem. Ņemot vērā plašo piedāvājumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina patērētājus rūpīgi izvēlēties piemērotāko sejas maskas veidu. Tā ka mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai [...]

Kādos gadījumos bērnam nepieciešams logopēds?

20/04/2021|

Bērnam ap gada vecumu ir jāparādās pirmajiem vārdiem, kas vairāk ir kā skaņu un zilbju virknējumi, šiem vārdiem nav jābūt precīziem, tie var būt īsi, ikdienā bieži lietoti vārdi. Ap [...]

Go to Top